Доклад за първоначална оценка на състоянието на морските сектори в България предвид транспонирането на директива за установяване на рамка за морско пространствено планиране и изпълнението на проект MARSPLAN-BS

Доклад за първоначална оценка на състоянието на морските сектори в България предвид транспонирането на директи

24 март 2017 | 16:52
  • Прикачени файлове (8)
    Доклад ПО морски сектори
    Приложение I
    Приложение II
    Приложение III
    Приложение IV
    Приложение V
    Приложение VII
    Приложение VI
Прикачени файлове (8)