Доволен съм, че изпълнителите успяха да приключат предсрочно ремонтните работи по отсечката на пътя към курорта “Камчия”

Доволен съм, че изпълнителите успяха да приключат предсрочно ремонтните работи по отсечката на пътя към курорт

04 ноември 2007 | 23:12
Доволен съм, че изпълнителите успяха да приключат предсрочно ремонтните работи по отсечката на пътя към курорта “Камчия”. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски по време на работно посещение в област Варна, където се запозна с хода на ремонтните работи, извършващи се по проекта на програма ФАР – Икономическо и социално сближаване “Пътища за достъп до туристически обекти”. В района на река Камчия е извършено строителство за 594 000 евро в рамките на проекта. Седем месеца преди крайния срок приключи и ремонта на още една от отсечките включена в Лот 4 на проекта, който обхваща пътища в областите Варна, Добрич и Силистра – “с. Българево – нос Калиакра”. По Лот 1 се ремонтират шест пътни отсечки в областите Смолян, Хасково и Кърджали. По този лот са завършени асфалтовите работи по пътя “Бели Брези – Ардино”, положени са изравнителните пластове по 12- километровата отсечка до връх Вишеград. До един месец двете отсечки ще бъдат готови за предаване. По Лот 2, в който са включени три пътни отсечки в област Пазарджик, е завършено изкърпването на 28-километровата отсечка в района на язовир Батак. До дни предстои предаването на участъка в местността Пчелина, който се ремонтира по Лот 3. В него влизат пътни участъци в областите Шумен, Разград и Търговище. Дейностите по проект “Пътища за достъп до туристически обекти” обхващат ремонтни работи на 21 пътни участъка от общинската пътна мрежа в Североизточен и Южен централен райони за планиране, с обща дължина 146 км разделени в четири лота. Общата стойност на строителните работи и супервизията възлизат на 15 331 043 евро. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”