Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите

Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите

10 юни 2021 | 15:55

Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите (ЕИС на ВиКУ): https://eisviku.mrrb.bg.