Екологична оценка на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Екологична оценка на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

22 октомври 2013 | 17:29

 

  • Прикачени файлове (4)
    Приложения към доклад за Екологична оценка на ОПРР 2014-2020 г.
    Доклад за Екологична оценка на ОПРР 2014-2020 г.
    Нетехническо резюме на Екологичната оценка
    Становище № 7-4/2013 г. по екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Прикачени файлове (4)