Фондовете за градско развитие ще могат да отпускат оборотни средства на частни инвеститори за реализацията на проекти по ОПРР

Фондовете за градско развитие ще могат да отпускат оборотни средства на частни инвеститори за реализацията на

14 септември 2020 | 16:40

Управляващият орган на програмата увеличава възможностите за бизнеса в отговор на кризата с COVID-19

 

Финансовите посредници – Фондове за градско развитие, ще могат да отпускат кредити на частни инвеститори/ предприятия/ икономически оператори за оборотни средства за реализацията на проекти, свързани с направленията градски транспорт, зони с потенциал за икономическо развитие (индустриални зони), както и за проекти за културна и спортна инфраструктура. 

Това става възможно в резултат от подписаното днес споразумение за изменение № 2 към Финансовото споразумение за подкрепата чрез нисколихвено кредитиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 между Управляващия орган на програмата и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). По този начин се увеличават възможностите за бизнеса в отговор на кризата с COVID-19.

С изменението се въвежда също намаляване на изискванията за собствено участие и обезпечение по проектите както за посочените групи, така и за крайни получатели публични органи. 

Чрез гаранция, покрита със средства от ОПРР 2014-2020, се дава възможност да бъдат финансирани и проекти изцяло със средства, привлечени от Фондовете за градско развитие, като по този начин се осигурява увеличение на наличния ресурс за инвестиции и подобрена достъпност на ресурса за крайните получатели. 

Облекчените условия ще бъдат прилагани в срок до 31 декември 2021 г. или 9 месеца след датата на прекратяване на извънредната епидемична обстановка в България. След изтичане на посочения срок действието на указаните изменения ще бъде преустановено.

За повече информация кандидатите с проекти следва да се свържат с контактните лица във Фондовете за градско развитие:

- ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФГР София и ФГР Юг): г-жа Надя Данкинова - тел.: 02/988 23 10;

- Регионален фонд за градско развитие (ФГР Север): г-н Мартин Заимов - тел: 02/937 04 48.

mrrb