3.1 млрд. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са достъпни за кандидатстване

Към момента по програмата са обновени 120 училища, 13 университета, модернизирани са над 1,8 млн. кв. м градски пространства