Близо половин милион българи, живеещи в стари жилищни сгради, ще се възползват от програмите за енергийна ефективност

.