Идентифицирането на местния потенциал е ключов момент в разработването на новата оперативна програма за развитие на регионите