Министрите Василев и Комитова сезираха Главния прокурор за нарушения при разходване на бюджетни средства от АПИ