Министър Комитова ще настоява при промени в законодателството, касаещо инвестиционния процес, срокът за влизане в сила на нов нормативен акт да е минимум 1 година