Напълно обновен, единственият си по рода си музей на пещерното дело в Югоизточна Европа, очаква туристи в Чепеларе

С над 1,1 млн.лв. по управляваната от МРРБ програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.