Платени участъци за ползване на РПМ на база изминато разстояние за превозни средства с маса над 3,5 т