По инициатива на министър Виолета Коритарова в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе работна среща с участието на министъра на туризма Евтим Милошев, министъра на околната среда и водите Петър Димитров, заместник-министъра