XXX юбилеен международен симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“