заключителната конференция по проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ – MARSPLAN-BS II