Зам.-министър Деница Николова: Новото статистическото райониране на страната е обвързано с развитието на регионите и бъдещите европейски програми

27.03.2018 г.