Заседание на Комисията по политиката на териториално сближаване и бюджет на ЕС на Комитета на регионите

Заседание на Комисията по политиката на териториално сближаване и бюджет на ЕС на Комитета на регионите