Заседание на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Бивша югославска република Македония 2014-2020 г.