Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна за извършени през 2019 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие

Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна за извършени през 2019 г. превантивни дейности, свързани с регис

17 март 2020 | 14:39

       

  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна
Прикачени файлове (1)