Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. за 2020 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020

21 юли 2021 | 09:52
  • Прикачени файлове (1)
    ГД на РПР на СИР 2020 г
Прикачени файлове (1)