Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на Югоизточен регион за 2020 г. и протокол за приемането му

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на Югоизточен регион за 2020 г. и

09 август 2021 | 10:43
  • Прикачени файлове (3)
    Годишен долад за наблюдение на РПР на ЮИР - 2020 г.
    Приложения към доклада
    Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от РСР на ЮИР
Прикачени файлове (3)