Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР ( 2014-2020) на ЮИР за 2018 г. и Протокол за приемането му.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР ( 2014-2020) на ЮИР за 2018 г. и Протокол за приемането м

31 август 2021 | 14:43
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол №38 РСР на ЮИР
    ГД за наблюдение на РПР на ЮИР 24 юни 2019 г
Прикачени файлове (2)