Гражданите ще могат да получават чрез sms информация за избирателната си секция

Гражданите ще могат да получават чрез sms информация за избирателната си секция

04 ноември 2007 | 23:12
Дирекция ГРАО на Министерството на регионалното развитие и благоустройството въвежда нова автоматизирана информационна система, която ще обслужва гражданите по време на парламентарните избори тази година. Всеки гласоподавател ще има възможност да получи информация за номера на избирателната си секция и точния й адрес след подаване на кратко съобщение с ЕГН или позвъняване на единен номер за цялата страна. Освен новата услуга, ГРАО ще продължи да поддържа и въведената през 2001 г. възможност за получаване на тази информация и чрез интернет. Всички въпроси, свързани с подготовката на Парламентарните избори 2005г. и отпечатването на избирателните списъци бяха обсъдени на Националното съвещание на Главна дирекция “ГРАО” в Троян днес. В срещата участват ръководители и експерти от териториалните звена на дирекцията от цялата страна, МРРБ и Министерски съвет. Утре съвещанието ще продължи с обсъждане на въпроси, свързани с отстраняването на съществуващи неточности в избирателните списъци като липса на постоянен адрес, неточни лични данни и др. Ще се коментира и провеждането на кампании за обхващане на населението без документи за самоличност. Дирекция “ Връзки с обществеността и международна дейност”