ИА Пътища ще обжалва определението на Софийски градски съд

ИА Пътища ще обжалва определението на Софийски градски съд

04 ноември 2007 | 23:12
Определението на Софийски градски съд по жалбата на един от неспечелилите обществената поръчка за разпространение на винетни стикери кандидат “ПЕТРОЛ”АД е определение по хода на делото. То не е по съществото на спора, който е за установяване на законосъобразността на проведената от ИА Пътища процедура по Закона за обществените поръчки. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. ИА Пътища ще внесе жалба срещу определението на Софийски градски съд във Върховния административен съд. До произнасянето на Върховния административен съд, определението на СГС не влиза в сила. Разпространението на винетни стикери ще продължи и чрез областните пътни управления. Предварителното изпълнение на Решение No 81/ 27.12.04 г. на изпълнителния директор на ИА Пътища е допуснато с оглед изключителния обществен интерес и в защита на правата на българските граждани. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”