Информационен ден относно ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027

Информационен ден относно ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027

31 октомври 2022 | 12:56

Управляващият орган на програмата Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 ще представи възможностите за финансиране на проекти приз новия програмен период по време на информационен ден в град Варна на 24 ноември 2022 г.

Държавите участнички в програмата са България, Румъния и Гърция от Европейския съюз, както и още пет партньорски държави от черноморския регион – Армения, Грузия, Молдова, Турция и Украйна. Техните съвместни усилия са насочени към борбата с въздействието на климатичните промени и гарантирането на устойчив растеж в региона на Черно море.
Програмата ще осигури подкрепа за партньорски инициативи в областта на научните изследвания, иновациите и опазването на околната среда, като Европейския съюз предоставя 90 % от средствата, а останалите 10 % са национално съфинансиране.
Събитието ще се проведе в град Варна, на 24 ноември, като регистриралите се участници ще получат допълнителна информация за началния час и мястото на провеждане.
Организаторите ще представят параметрите на предстоящата първа покана за набиране на проектни предложения, както и информация относно основните стъпки при подготовката на проектни предложения.
Партньори по проектите могат да бъдат национални, регионални или местни публични власти, висши учебни заведения и изследователски центрове, неправителствени организации и др.

За допълнителна информация и регистрация: тук.

На сайта на програмата е публикуван работен вариант на документите за кандидатстване за обществено обсъждане.