Информационен ден за първата покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027

Информационен ден за първата покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудн

21 октомври 2022 | 12:32
Прикачени файлове (1)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в сътрудничество със Съвместния секретариат на програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027, организира Информационен ден за обявената първа покана за проектни предложения.

Събитието ще се проведе от 10:00 до 13:00 ч. на 02 ноември 2022 г. в дистанционен формат. Презентациите на представителите на Съвместният секретариат и въпросите към тях ще бъдат на английски език.

Желаещите да вземат участие в събитието трябва да заявят участие като попълнят регистрационната форма на shorturl.at/fKYZ4 най-късно до 31 октомври 2022 г.

Регистрацията ще бъде автоматично прекратена след крайния срок за регистрация! След това всяко регистрирало се лице, ще получи потвърждение/ линк за участие, чрез Webex на имейл адреса, посочен във формата за регистрация.

Целта на събитието е потенциалните партньори от България да бъдат информирани за целите и възможностите за участие, процеса на кандидатстване, условията за допустимост на проектните предложения, подбора на партньори, и други теми, свързани с настоящата покана.

 

Поканата за проектни предложения се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес, очертаващо логиката на интервенцията на предложението и стратегическото значение за програмата, и подаване на пълен Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.

Първият етап на кандидатстване, чрез подаване на Заявление за интерес в електронната система на програмата (Jems), е отворен до 17 ноември 2022 г (14:00 часа, CET).

Поканата е отворена за проектни предложения по следните Програмни приоритети:

  1. „По-конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион“;
  2. „По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион“;
  3. „По-социален Дунавски регион“;
  4. „По-добро управление чрез сътрудничество“: Специфична цел 4.2 „Повишен институционален капацитет за териториално и макрорегионално управление“.

Партньори в проектите могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, неправителствени организации, бизнес асоциации, предприятия и др., официално регистрирани на територията на програмата. Всеки проект трябва да включва най-малко три партньора от три различни държави. Поне един партньор по проекта трябва да бъде от държава-членка на ЕС.

Територията на програмата включва 14 държави, в т.ч. 9 държави-членки на ЕС: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия (Баден-Вюртемберг и Бавария), Унгария, Румъния, Словакия и Словения; 3 присъединяващи се страни: Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, както и 2 съседни страни: Молдова и Украйна.

Общият размер на финансиране по поканата възлиза на около 91,7 млн. евро. Съфинансирането от ЕС по програма Дунавски регион 2021-2027 на проектните дейности е в размер на 80%.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Национален орган на програмата ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в одобрения проект, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора. Останалата част (5%) от националното съфинансиране ще се поеме като собствен принос на партньорите.

Подробна информация и документация за Първата покана за проектни предложения е публикувана на интернет страницата на програмата: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call

 

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Agenda
Прикачени файлове (1)