Информационна система за водностопанските системи съоръжения

Информационна система за водностопанските системи съоръжения

10 юни 2021 | 15:59

Информационна система за водностопанските системи съоръжения (ИС на ВСС): https://isvss.mrrb.bg