Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2013 г.

Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на

31 юли 2013 | 16:48
  • Прикачени файлове (2)
    СПРАВКА към 30.06.2013 г. за държавните предприятия и търговските дружества над 50% държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 млн. лв. и нетна експозиция към една банка над 25%
    Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2013 г.
Прикачени файлове (2)