Информацията за морски плаж „Аспарухово“ в кадастралната карта не е променяна

Информацията за морски плаж „Аспарухово“ в кадастралната карта не е променяна

14 август 2018 | 13:50

Във връзка с публикации в медии относно достоверността на информацията и данните за имотите в местност морски плаж „Аспарухово“ в кадастралната карта и кадастралните регистри пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че няма промяна в параметрите на тези имоти и данните за тях в кадастралната карта не са променяни.

Оцветяването не е част от кадастралната карта и кадастралната информация. То служи за онагледяване на специализираните данни и улеснение на потребителите на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която е само регистрационна. Информацията от КАИС няма силата на удостоверителен документ. Удостоверителни документи се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с подпис и печат.

Освен това кадастралната карта не е част от устройствените планове. Информация за възможностите за строителство се дава в устройствените планове, придружени от документи за собственост в дадена територия.

mrrb