Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България – Турция 2007-2013"

Официален сайт: http://www.ipacbc-bgtr.eu