Оперативна програма "ИНТЕРАКТ 2007-2013"

Добро управление за програмите за териториално сътрудничество
Официален сайт: http://www.interact-eu.net/