Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) България – Македония 2007-2013 г.

Официален сайт: http://www.ipa-cbc-007.eu