Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) между "Република България и Република Сърбия 2007-2013"

Официален сайт: http://www.ipacbc-bgrs.eu