Инж. Стоян Николов влиза в Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Инж. Стоян Николов влиза в Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

02 февруари 2024 | 12:25

Инж. Стоян Николов влиза в Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Той е назначен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. АПИ се ръководи от 3-членен УС, в който са още председателят инж. Ясен Йорданов и инж. Йордан Вълчев.

Стоян Николов е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия последователно в две инженерни специалности с магистърска степен „Геодезия“ и „Транспортно строителство“ и придобита квалификация инженер - геодезист и строителен инженер.

Работил е като геодезист, проектант и главен инженер по различни проекти. Занимавал се е с инвестиционно проектиране, проекти за организация на движението, упражняване на строителен надзор. Работил е по проекти за рехабилитация на общински улични мрежи, както и на участъци от републиканската пътна мрежа. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството