Интервю на зам.-министър Симидчиев за в. "Строителство имоти"

Интервю на зам.-министър Симидчиев за в. "Строителство имоти"

29 октомври 2012 | 17:25

- Господин Симидчиев, кои са акцентите в националната стратегия за ВиК отрасъла?

- Националната стратегия е всеобхватен документ и не могат да се посочат конкретни акценти. Направен е много сериозен анализ на съществуващото положение - на отрасъла ВиК, на напояването, на хидроенергетиката. Стратегията не е революционна, но дава много по-ясно разпределение на отговорностите. В нея са заложени принципите за собствеността - довеждащите водопроводи, съоръжения и пречиствателни станции да са държавна, а всичко останало да е общинска, както и принципите за окрупняването на ВиК операторите. Там и асоциациите са намерили мястото си. Този документ и Законът за водите са в абсолютен синхрон, още преди да бъдат обявени.

- Трябва ли да има отделен закон за ВиК операторите?

- Да, трябва да има такъв закон като цяло. Аз лично очаквам, че един от изводите, който ще бъде направен от националната стратегия за ВиК сектора, ще бъде именно този. Тогава ние ще пристъпим към неговото списване.

- До какво според вас ще доведе намаляването на броя на дружествата?

- Идеята е, че на колкото по-обширна територия оперира едно дружество, толкова по-силно е то, защото е по-голямо, събира повече ресурс и реализира най-стария принцип в икономиката -икономията отмъщава. Това се изразява в сериозно намаляване на оперативните разходи. Така например, когато се правят обществени поръчки за доставка на тръби, те няма да са за 2 км, а за 5 км. Цената за тези 5 км ще е поне с 20% по-ниска. Целият разход на компанията, отнесен върху обслужваното население, пада. Освен това ще доведе и до куп други икономии, като например няма да има дублиращи се управленски структури. Голямата компания може да бъде силна или слаба, в зависимост от това как се управлява. Смисълът е да им дадем възможности да имат професионален мениджмънт, да развиват техническо ноу-хау, каквото една малка фирма не може да си позволи, и да набират достатъчно ресурс, за да инвестират.

- А кога смятате, че ще стане окрупняването им?

- Ще стане бавно. Ако дори сега, днес, се приеме Законът за водите с настоящите изменения, процесът по мое мнение ще изиска поне 2-3 години.

- Собствеността ли е основният проблем на ВиК отрасъла?

- Не, тя е само част от проблемите. Основният проблем е, че за прекалено дълъг период от време не сме съумели да изградим условия, за да има професионално управление.

mrrb