Интервю на заместник-министър Малина Крумова за предаването на БНР, „Преди всички”

Интервю на заместник-министър Малина Крумова за предаването на БНР, „Преди всички”

05 октомври 2018 | 11:53

Водещ: Сега по една тема, която интересува много хора – инвестициите, които са необходими за ВиК сектора са много повече от европейските средства, с които разполага страната ни. Затова нов финансов инструмент ще гарантира собственото съфинансиране на ВиК консолидираните дружества или ще послужи за евентуални гаранции пред търговски банки, в които те могат да намерят съфинансиране. Това става  възможно след подписването на споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Фонда на фондовете. По-голямата част от регионалните прединвестиционни проучвания за ВиК сектора са готови и вече започва кандидатстването за финансиране.

Малина Крумова: Проектите се разработват от доста време. Договорите са подписани през 2015-а и 2016-а. Това, което в случая е важно, че информацията и прединвестиционните проучвания всъщност се базират на доста сериозна работа по установяване на ситуацията на терен. Етапът на разработване на останалите документи, които са необходими, е напреднал в голяма степен. Разработват се идейните проекти и се разглеждат в Техническия експертен съвет. Съгласно заложените изисквания в оперативната програма, само консолидирани ВиК-оператори могат да представят проекти за финансиране. Такива консолидирани оператори, посочени в оперативната програма, са 16. За Смолян вече е подадено проектното предложение. В момента са обявени насоки за кандидатстване за другите 14. Столична община, поради спецификата на предоставеното на услугите, разработва самостоятелно регионално прединвестиционно проучване. За тях все още няма обявена покана. Тоест в момента се очакват 16 регионални прединвестиционни проучвания да бъдат подадени по оперативната програма. Междувременно  управляващият орган подготвя насоки за кандидатстване за разработване на регионалните прединвестицонни проучвания и за шестте новоконсолидирани оператора, тъй като, след одобрението на оперативната програма през 2014 година, се консолидираха още шест оператора. За тях ще предприемем действия, за да може да имаме проектна готовност, в случай че се освободи ресурс от самата програма за този програмен период или при одобрение на такъв за следващия програмен период.

Водещ: Останаха няколко ВиК дружества, които не успяха да се обособят в сдружения, както са изискванията.

Малина Крумова: Всъщност те са частично консолидирани, с изключение на Пазарджик, където имаме сериозна фрагментация на обособените територии. Останалите области всъщност са по-скоро консолидирани с по една или две общини, които отказват да се присъединят към асоциацията по ВиК. Разбира се, работим активно на всички фронтове, за да можем да убедим общините, които се дърпат, да го кажем така на човешки език, да се присъединят към асоциациите, с оглед на това, че очакваме и в бъдеще такова да е изискването на ЕК по отношение на европейските средства, тоест те да са насочени към консолидирани оператори. А и в крайна сметка консолидацията не е самоцел, не е само заради европейското финансиране, а и защото осигурява икономии от мащаба и по-добра експлоатация. Процесът по развитие на ВиК инфраструктурата не може да бъде обвързана с един програмен период. Нуждите са прекалено големи, за да може да реферираме само към този програмен период и към крайния срок 2023 година, като срок за извършване на инвестициите. Търсим и други варианти, така че там, където има частична консолидация, да се насочат инвестиции за постигане на съответствие, защото независимо дали те са консолидирани или не, държавата все пак е задължена да изпълни изискванията на директивата за пречиствателните станции, така че трябва да се намерят варианти, по които да се изградят в агломерациь над 10 хиляди и агломерация над 2 хиляди /…/ пречиствателните станции, както и да се осигури отвеждане на каналвизационните води до тези пречиствателни станции. Така че не бих го обвързала непременно с крайния срок на този програмен период. Както казах и преди малко, очакваме и в следващия програмен период да има заделен ресурс от европейските средства за ВиК инфраструктура, тъй като това е основна нужда не само за България, а за много държави в ЕС. Оказва се, че е много по-трудно изпълнението на изискванията на тази директива, отколкото първоначално беше очаквано, и е доста скъпо – свързано с постоянно увеличаващи се изисквания по отношение на пречистването, което изисква допълнителни финансови ресурси. Така че дали имат време, разбира се, за нас важно е те да го направят максимално бързо, но в крайна сметка това е процес, който изисква договаряне, убеждаване и в тази посока работим.

Интервюто може да чуете тук: