Изготвен е проект на закон за етажната собственост

Изготвен е проект на закон за етажната собственост

04 ноември 2007 | 23:12
Министерство на регионалното развитие и благоустройството е подготвило проект на закон за етажната собственост - това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Гегова на семинар на тема “Жилищно кредитиране”. Изготвянето на проекта на закон е в изпълнение на Националната жилищна стратегия на Р България, приета през май тази година от Министерски съвет. В изпълнение на стратегията се подготвят и проекти на закони за жилищните асоциации, за насърчаване на строителството и обновяване на жилищния фонд и др. Работи се и по предложение за промени в данъчните закони, по национална програма за обновяване на жилищния фонд, по концепция за социални наемни жилища. Организатори на семинара са МРРБ и Строително-спестовната каса Швебиш Хал – Германия. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”