ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

05 август 2016 | 12:08
  • Прикачени файлове (3)
    Критерии за подбор 12.02.2016г.
    Критерии за подбор 03.05.2016г.
    Становище на АОП относно промяна на обявление 24.10.2016г.
Прикачени файлове (3)