Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“

Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пъти

29 май 2019 | 17:27
mrrb
  • Прикачени файлове (3)
    Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
    Заповед за одобрение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
    Пакет изменени приложения
Прикачени файлове (3)