Изменени приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“

Изменени приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-2.002 „

06 юли 2018 | 18:07
mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Заповед за изменение на приложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“
    Пакет изменени документи за информация
Прикачени файлове (2)