Изменени са насоките за кандидатстване по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“

Изменени са насоките за кандидатстване по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИ

13 декември 2018 | 16:41
mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    181211_Указания бюджетна линия_УО_web_site
    Zapoved_promiana Ukazaniq Tehnicheska pomosht UO_el_рев
Прикачени файлове (2)