Изменени са Указанията по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Изменени са Указанията по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ на Оперативна п

29 юли 2020 | 11:12
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Заповед за одобрение на изменени указанията по процедура BG16RFOP001-8.002
    - Изменени Указания по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“
Прикачени файлове (2)