Изменение и приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“

Изменение и приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“

04 юли 2018 | 17:21
mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Заповед за изменение на приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“
    Пакет изменени документи за информация
Прикачени файлове (2)