Изменение на приложения по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Изменение на приложения по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

13 юни 2018 | 17:07
  • Прикачени файлове (2)
    Заповед
    Изменени документи за информация
Прикачени файлове (2)