Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2017 г. в гр. Правец

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен р

29 юни 2017 | 17:03
  • Прикачени файлове (16)
    Комплексно административно обслужване
    ОПДУ-ИГРП_2017
    Изпълнение оперативни програми ЮЗР
    Годишен доклад РПР ЮЗР за 2016 г.
    ОПОС напредък ЮЗР
    ОПОС предстоящи процедури
    ОПРР напредък ЮЗР
    ОПИК напредък ЮЗР
    ОПРЧР напредък ЮЗР
    Достъп до електронни регистри и комплексни електронни услуги
    Предстоящи процедури Добро управление и Околна среда
    ПРСР напредък ЮЗР
    Програми за териториално сътрудничество
    ОПТТИ напредък
    Добри практики община Правец
    Самел 90
Прикачени файлове (16)