Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна п

04 май 2020 | 14:21

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II и пакетът документи, свързани с изпълнение на договорите за предоставяне на БФП. Актуализацията е свързана с промяна на наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (4)
    Приложение част 1
    Приложение част 2
    Указания
    Пакет документи
Прикачени файлове (4)