Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна п

25 април 2019 | 14:07

Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетни документи:

  • Прикачени файлове (4)
    Пакет документи
    Инструкция - 1 част
    Инструкция - 2 част
    Методически Указания_ за сайта OPRR2014-2020_ver7
Прикачени файлове (4)