Министерският съвет прие законопроект за устройството на българското черноморско крайбрежие

Министерският съвет прие законопроект за устройството на българското черноморско крайбрежие

04 ноември 2007 | 23:12
Необходимостта от разработване и приемане на Закон за устройството на българското Черноморско крайбрежие произтича от действителното състояние на нашето крайбрежие. През последните години сме свидетели на силен инвестиционен интерес и бурно строителство, в резултат на което се стигна до свръхурбанизиране на някои ценни територии, незаконно са застроени и продължават опитите да се застрояват защитени територии, дюни и морски плажове. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов след приемането от Министерски съвет на проекта на Закон за устройството на българското Черноморско крайбрежие. Основните цели и принципи на изготвения законопроект са създаването на условия за устойчиво и интегрирано развитие, устройство и опазване на територията на Черноморското крайбрежие, предотвратяване и намаляване замърсяването на територията и акваторията, рационално използване на природните ресурси, осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг, възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно- историческото наследство. Със закона се въвеждат две зони “А” и “Б” за особена териториалноустройствена защита с диференцирани пределно допустими нормативи за строителство - плътност и интензивност на застрояване, минимална озеленена площ и максимална височина на сградите. Още през тази година ще възложим актуализация на действащите общи устройствени планове за най-критичните зони по черноморието, каза още министър Гагаузов. За останалите общи устройствени планове се водят разговори със Световна банка в рамките на следващия заем, който ще бъде отпуснат за подобряване на общинската и пътната инфраструктура да се включат и средства и за изготвянето им. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb