Министрите, участвали в неформалната среща по проблемите на териториалното сближаване и градската политика приеха заключителен документ

Министрите, участвали в неформалната среща по проблемите на териториалното сближаване и градската политика пр

04 ноември 2007 | 23:12
Заключителен документ за обща политика на градското развитие приеха министрите от Европейския съюз, участвали в неформалната среща по проблемите на териториалното сближаване и градската политика в Ротердам. От българска страна в работата на форума взе участие министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски. Приетият от министрите документ определя необходимостта от по-добра съгласуваност между европейските политики, имащи влияние върху територията. Регионите и страните членки трябва да определят потенциала си за развитие и мястото на националните стратегии за пространствено развитие в транснационален и европейски контекст. Министрите определят и необходимостта от по-добро използване на разнообразието на европейската територия за ускоряване на икономическия растеж. Документът предвижда и подготвяне на обща концепция за териториална кохезия. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”