Министър Андрей Цеков: Имаме 1 млрд. лв. за строеж на 5 магистрали през 2024 г.

Министър Андрей Цеков: Имаме 1 млрд. лв. за строеж на 5 магистрали през 2024 г.

15 ноември 2023 | 19:54

Започва проектирането на обходните пътища на Пловдив, Плевен и Пазарджик

Подписано е разрешението за строеж на първите 7,6 километра от магистралата Русе – Велико Търново. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков пред членовете на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. В момента тече процедура по обнародването му в Държавен вестник и се очаква реалното строителство да стартира през следващата или най-късно по-следващата седмица. Сроковете за изготвяне на техническите проекти за останалата част от двата участъка от магистралата между Русе и Бяла и обхода на гр. Бяла са март и април 2024 г., след което ще се влезе в процедура за издаване на разрешение на строеж и за тях.

„В бюджета за 2024 г. има заложени 1 млрд. лв. за магистрали. За доизграждането на АМ „Хемус“ са заложени 100 млн. лв., които не са достатъчни. Средствата ще стигнат за завършване на строителството на участък 1 и за продължаване на работата по лот 2 и 3“, каза регионалният министър в отговор на въпрос за доизграждането на АМ „Хемус“. „От Министерството на финансите имаме уверението, че ако вървят всички магистрали, ще има допълнително финансиране. Не е целесъобразно да се строят 5 магистрали едновременно, но и не можем да отлагаме. Ще трябват поне още 500 млн. лв., за да ми бъде по-спокойно, че има за всички магистрали“, допълни Цеков. В момента се работи по скоростния път Видин - Ботевград, магистрала „Струма“, магистрала „Хемус“, магистрала Русе - Бяла и магистрала „Европа“.

„През следващата седмица ще входираме писмо до народните представители с предложение за разрешаване на правния казус с АМ „Хемус“. Причината да не се строи през последната година и половина е стопанската непоносимост. Ако се разреши този проблем, строежът ще върне интензивните си темпове“, обясни Цеков.

В бюджета за 2024 г. са заложени и 122 млн. лв. за проектиране на пътни участъци, в това число 7,2 млн. лв. за геоложки проучвания и избор на ново транспортно трасе между Асеновград и Рудозем. Предвижда се обществената поръчка за проектиране да бъде обявена в началото на 2024 г., каза още министърът в отговор на въпрос за изграждане на скоростен път, който да свърже магистрала „Тракия“ и Смолян през Чепеларе.

Средствата за проектиране ще дадат програмата за следващите години, посочи Андрей Цеков. Заложена е подготовката на проекти за обходни пътища на Пловдив, Плевен, Пазарджик. Обходът на Пловдив е стратегически – трябва да върви като един проект с връзката през територията на община Марица и бъдещото разширяване на АМ „Тракия“, допълни той.

Цеков информира, че зимното поддържане на републиканската пътна мрежа е обезпечено. В момента има подписани действащи договори за аварийна и текуща поддръжка на пътищата от края на 2022 г. и 25 допълнителни споразумения за поддръжка на републиканската пътна мрежа. В шест области – Габрово, Русе, Силистра, Търговище, Шумен и Разград, в които поддръжката се осъществява от една фирма, се изчаква разрешаване на правния спор по предходни договори. За сега за тези области зимната поддръжка е осигурена до края на януари 2024 г. До тогава се очаква да има подписани договори или да бъдат сключени анекси към текущите договори, каза още регионалният министър.

По отношение на предложения от служебното правителство проект на Закон за ВиК са изследвани всички забележки. Готови сме със законопроекта, който вероятно ще се обяви за обществено обсъждане следващата седмица, информира Цеков. Той допълни, че целият екип на МРРБ застава зад идеята за консолидацията – предлага се 1 ВиК оператор за една обособена територия. Предвижда се и отделен от КЕВР воден регулатор, както е разписано в Плана за възстановяване и устойчивост и за който модел са проведени консултации с Европейската комисия.

Регионалният министър информира, че в проектобюджета за следващата година е намерил отражение Фондът за инфраструктурно подпомагане на общините, който да разполага с ресурс от 1 млрд. лв. МРРБ е подало 2 забележки. Едната е дейностите, които ще бъдат финансирани, да се ограничат до благоустройство, защото е предложено да включват и обновяване на обществени сгради. Другата е фондът да се финансира от бюджетите за 2024 и 2025 г., както е предвидено в управленската програма, а не за периода 2024 - 2026 г. „Считаме, че оценката на общинските проекти трябва да е чрез конкурентен подбор. Залагаме точков бонус да има за изостаналите райони. Обсъжда се и финансирането на един проект да е до 10 млн. лв. Поуката от досегашната практика е, че трябва да има лимити на проектното финансиране, за да няма неоразмерени проекти“, каза министър Цеков. И допълни, че се цели да има комплексни проекти, така че ако се предвижда да се прави улица, тя да върви с изграждането или подмяната на водопровод, канализация и тротоари, за да има пълен ефект от проекта.

За всеки казус ще се търси решение, съобразено с неговите специфики, коментира министър Цеков по отношение на проекта за укрепване на 84 свлачища, който не може да завърши в срок. Платените аванси са близо 50%, а проектната готовност е нулева. Работи се по пет обекта, по останалите няма развитие, информира депутатите регионалният министър.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството